Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Buradasınız: Tüm Kararlar - 2016 Ocak Ayı Meclis Toplantısı - Ocak Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

YAZDIR

         Belediyemiz meclisi 18.01.2018 tarih, 2 nolu birleşim,1 nolu oturum ve 1 nolu gündemi görüşmek üzere oturuma başlandı. 

         BAŞKAN :Gündemimizin 1.ncı maddesi gereğince 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 12.01.2018 tarihli başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu doğrultusunda şirket kurulması hususunu görüşlerinize arz ederim dedi.

        MECLİS : 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 nci maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 20 nci maddesinde yer alan  İl özel idareleri,belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fikrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete göndürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsünde Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idare, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden,birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 100.000,00 TL(yüzbin)        sermayeli Kendirli Belediyesi Personel Limited Şirketine belediyenin % 100 (yüz) hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 18.01.2018 tarihli birleşiminde katılanların oy birliği ile kabul edildi. 

          

 

 

 

        Alaettin SERDAR                 Kamil KÖSEOĞLU            Dursunali ALBAYRAK

        Mec.Başkanı                           Kâtip Üye                             Kâtip Üye