Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
OCAK

         Belediyemiz meclisi 04.01.2017 tarih, 1 nolu birleşim,1 nolu oturum ve 2 nolu gündemi görüşmek üzere oturuma devam edildi. 

 

        BAŞKAN :Gündemimizin 2.ncı maddesi gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.ncı maddesi gereğince 2016 malı yılı bütçesinde yılı içinde kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesi hususunu görüşlerinize arz ederim dedi.

 

        MECLİS : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20/f maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 39.ncu maddesi uyarınca ‘ Carı yılda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek yıl sonunda’ iptal edilir denilmektedir. Bu nedenle Mali Hizmetler Müdürünün vermiş olduğu dilekçeye istinaden gerekli incelemelerin yapılması sonucunda 2016 malı yılı bütçesinde bulunan ve yıl sonunda harcama fazlası olarak kalan ödenekler olan 01.01 Memurlar 15.542,99, 01.02 Sözleşmeli Personel 52.640,00 TL, 01.03 İşçiler 49.723,36 TL, 01.04 Geçici Personel 1.120,00 TL, 01.05 Diğer Personel 7.555,53 TL,02.01 Memurlar 3.539,64 TL, 02.02 Sözleşmeli Personel 6.720,00TL, 02.05 Diğer Personel 2.240,00 TL, 03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı  11.080,60 TL, 03.03 Yolluklar 10.534,49 TL,  03.04 Görev Giderleri 9.385,35TL, 03.07 Men.Mal.Gay.Mad. Hak Alımı,Bakım.Onarım Gid.16.330,30TL, 04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 23.937,50TL, 05.01 Görev Zararları 20.413,36 TL, 05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kurş.Yap.Transferler 1.295,46 TL, 05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.354,34 TL, 06.01 Mamul Mal Alımları 3.880,26 TL, 06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma 86.256.46 TL,  06.05. Gayri Menkül Sermaye Üretim Gideri 51.590,21 TL, 09.01 Personel Yedek Ödeneği 16.210,32 TL, 09.05 Doğal Afet Giderleri 1.120,00 TL, 09.06 Yedek Ödenek 7.102,78 TL olmak üzere toplam 399.572.95 TL ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39.maddesine istinaden katılanların oy birliği ile  imha edilmesi kabul edilmiştir.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

                  Alaettin SERDAR                               Kamil KÖSEOĞLU                              Dursunali ALBAYRAK

                  Meclis Başkanı                                           Katip Üye                                         Katip Üye