Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
HİZMET STANDARTLARIMIZ

Buradasınız: Ana Sayfa - Hizmet Standartlarımız

YAZDIR

KENDİRLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)

1

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

1-Dilekçe
2- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
3- Cins Değişikliği Yazıları
4- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2`serAdet Fotoğraf,
5- SSK`dan ilişiksiz Belgesi,
6- Sığınak Raporu
7- İş bitirme Tutanağı(Yapı Denetim Şirketi-Fenni Mesullerden)
8- Harç ve Ücretler
9-Cins Değişikliği Yapılmış Tapu Senedi
10- İskân Dilekçesi
11- Temel Vizesi

10 İş günü

2

İNŞAAT RUHSATI

1-Dilekçe
2-Mimari, Statik,Elektrik,Tesisat ve Isı Yalıtım Projeleri(5 Takım)
3-Zemin etüt Raporu
4-Yapı Denetim Sözleşmesi
5-Yapı Denetim Bilgi Formu
6-Yapı Denetim Taksitinin Banka Dekontu
7-Müteaahhit Taahhütnamesi
8-Müteaahhit Sözleşmesi,Vergi Kaydı,Ticaret ve ya Esnaf Odası Kaydı Vb
9-Şantiye Şefi Bilgileri ve Sözleşmesi Vb
10- Harita ve Kadastro Müh.Odası Onaylı  Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 
11-Oda Onaylı Plankote
12- Harç ve Ücretler
13-Kimlik Belgeleri
14-Son 30 günlük tapu senedi
15-Numarataj Krokisi
16-İmar Durumu

10 İş günü

3

YAPI DENETİME TABİ OLMAYAN YAPI RUHSATI

1-Dilekçe
2-Mimari, Statik,Elektrik,Tesisat ve Isı Yalıtım Projeleri(5 Takım)
3-Zemin etüt Raporu
4-Proje Müellifleri bilgi formu
5- Harita ve Kadastro Müh.Odası Onaylı  Koordinatlı Aplikasyon Krokisi 
6- Oda Onaylı Plankote
7-Son 30 günlük tapu senedi
8-Numarataj Krokisi
9-Müteaahhit Taahhütnamesi
10-Müteaahhit Sözleşmesi,Vergi Kaydı,Ticaret ve ya Esnaf Odası Kaydı Vb
11-Noter onaylı Fenni Mesul Taahhütnamesi

10 İş günü

4

İMAR DURUMU

1-Kadastrol Çap, 
2- Tapu Fotokopisi, 
3- Dilekçe

2 İş günü

5

İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ

1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu kaydı
3- Kadastro çapı
4- İfraz veya tevhid tescil dosyası
5-Encümen Kararı   

15 İş günü

 6

YABANCIYA SATIŞ
YAZISI

1-Dilekçe
2-Pasaport Fotokopisi
3-Tapu(Kat Mülkiyet ve ya İrtifak)

2 İş günü

 7

CENAZE VE DEFİN

1- Doktor Raporu, 
2- Nüfus Kâğıdı, 
3- Ölüm Belgesi.

2 Saat

 8

SU ABONESİ

1-Dilekçe
2-Tapu
3-Yapı Kullanma Belgesi
4-Kimlik Fotokopisi
5-Sayaç Faturası
6-Harç Makbuzu
7-Numarataj Belgesi

2 Saat

 9

SU ABONESİ DEVRİ

 1-Dilekçe(Aboneyi devralan ve devreden imzalı)
2-Tapu Fotokopisi
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Aboneyi devralan ve devredenin)
4- Harç Makbuzu

2 Saat

10

NİKÂH İŞLEMLERİ

1- Nüfus Cüzdanı
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Evlenme Beyannamesi
4- 4 adet Fotoğraf
5- Sağlık Raporu

1 İş günü

11

İMAR PLANI TALEPLERİ

1-Dilekçe
2-Talebe ait öneri plan tablosu
3-Plan Açıklama Raporu
4-Tapu Kaydı
5-Jeolojik Rapor
6-Kurum Görüşleri
7-Meclis Kararı

30 İş günü

12

İHALE İŞLEMLERİ BAŞVURUSU

1- 4734 Sayılı Kanuna Göre İstenilen Belgeler  
2- 2886 Sayılı Kanuna Göre  İstenilen Belgeler

1 Saat

13

GELİR TAHSİLİ
İŞLEMLERİ

1-Tahakkuk Fişi
2-Kimlik
3-Fatura Bildirimi

15 Dakika

14

GİDERLERİN
ÖDENMESİ

1-Mahalli İdareler Harcamalar Yönetmeliğine Göre İstenilen Belgeler
2-İlgili Vergi Dairesinden Alınan Vergi Borcu Yoktur Yazsı
3-Sosyal Güvenlik Kurumundan Prim Borcuna Dair Yazı   

30 Dakika

15

ÖLÇÜ VE AYAR
İŞLERİ

1-Beyanname

30 Dakika

16

EMLAK KAYDI

1-Dilekçe
2-Nüfus Kayıt Örneği

30 Dakika

17

KUŞAT RUHSAT
İŞLERİ

1- Kimlik Fotokopisi, 
2- ÇTV Kaydı,
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
4-  1 Adet Fotoğraf, 
5- Ustalık Belgesi, 
6- Kira Kontratı Fotokopisi,            
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü, 
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa) 
10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu
12-Müracaat Formu

1 İş günü

18

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
( I.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATI VERİLMESİ )

1- Başvuru Formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratosu
3- Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumlu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon izni
10- Deşarj izni
11- Geçiş yolu izin belgesi
12-  İşletme Belgesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak )
13- Yapı kullanma izin belgesi
14- Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için ) 
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
16- Açılma İzin Raporu

5 İş Günü

19

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
( 2.VE 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE  RUHSATI VERİLMESİ )

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve  oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat’osu
3- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı  
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu 
6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Emisyon İzni  
10- Geçiş Yolu izin belgesi 
11- Deşarj İzni  
12- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından   alınacak)
13- Yapı kullanma izin Belgesi
14- Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için) 
15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi    3 İş günü
 

3 İş günü

 NOTLAR :

1-Hizmetlerin tamamlanma süreleri istenilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması halindeki en geç sürelerdir.
2-Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
 

 

İlk Müracaat Yeri

 

İkinci Müracaat Yeri

 

İsim

Hüseyin ÖZGÜN

İsim

İbrahim KURT

Unvan

Yazı İşleri Müdürü

Unvan

Tekniker

Adres

Kendirli  Belediye Başkanlığı

Adres

Kendirli Belediye Başkanlığı

Tel

0464 324 54 90-91

Tel

0464 324 54 90-91

Faks

0464 324 50 35

Faks

0464 324 50 35

E-Posta

ozgun59@mynet.com

E-Posta