Alaettin SERDAR

Kendirli Belediye Başkanı

Yeni İnternet Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Google Plus'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş
TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI

Buradasınız: Haberler - Ticari Taksi Plakası Satışı

1079 görüntülenme - Tarih: 09.10.2017    YAZDIR

                                                          T.C.

                                                           RİZE İLİ
                                    KENDİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                             İLAN

 

     1-) Durak yerleri Belediyemizce belirlenecek olan 5(beş) adet Ticari Taksi Plaka Kullanım
           Hakkı 2886 sayılı Kanunun 35.a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile  
satılacaktır.

     2-) İhale 26.10.2017 perşembe günü saat 10.00’da Kendirli Belediyesi Meclis toplantı
           salonunda  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
     3-) 1 (bir) adet ticari taksi plaka satış muhammen bedeli (KDV Dahil) 40.000,00 TL
          (KırkbinTürklirası)’dır.
Ticari  taksi durak yeri ve 5 adet Ticari taksi  (T) plakasının  satışı
         5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin f ve p  fıkrasına istinaden satışının
          yapılması doğrultusunda belediye encümene yetki verilmiş olup, satış bedeli toplamı
          peşin ödenmek üzere 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden
          satışı yapılmak üzere  kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
     4-) Geçici teminat tutarı 1.200,00 TL (Binikiyüz)’dır.
     5-) İsteklilerde aranacak şartlar;

           a) Kanuni İkametgah Kendirli’ de  olması.
           b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
           c) Belediyemize borcunun olmadığına dair belge.
           d) İl Nüfus Müdürlüğünden Adres Beyanı
           e) Geçici Teminat Dekontu
           f) Vekâlet ile gireceklerde vekâletname
           g) Şartname alındı makbuzu

           h) Uygun Sürücü Belgesine sahip Olmak.

     6-) Teklifler 26.10.2017 Perşembe günü saat 10.00’e kadar sıra numaralı alındılar
           karşılığında Kendirli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.
     7-) İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai
           saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve şartnameyi almak
           isteyenler 100,00 TL (YüzTL) Belediyemiz veznesine yatırarak Yazı İşleri  

            Müdürlüğünden  temin edebilirler.
     8-)  İhaleyi alıp sonradan vazgeçenlerin teminat bedelleri belediyemiz mali Hizmetler
           Müdürlüğünce gelir olarak kaydedilecektir. Ayrıca ihaleyi alıp ihale sözleşmesine
           uymayanların ihale işlemleri iptal edilir
     9-)  İhale ile ilgili doğacak uyuşmazlıklarda Rize Mahkemeleri salahiyetlidir.


                                         İLANEN DUYRULUR

 

 

                                                                           

 

Fotoğraflar FOTOĞRAFLAR